Gorzów Jazz Celebrations Mała akademia Jazzu
Gorzów Jazz Celebrations Mała akademia Jazzu
13 03 2012
Powstało w Gorzowie Stowarzyszenie „Jazz Celebrations”

 Wśród celów działania „Jazz Celebrations” postawiło sobie m.in.

- upowszechnianie kultury we wszystkich jej odmianach (m.in. muzyka, plastyka, literatura, film, teatr, fotografia, współczesne sztuki wizualne), ze szczególnym uwzględnieniem muzyki jazzowej;

- popieranie i upowszechnianie profesjonalnej twórczości muzycznej oraz dbanie o jej należyty poziom i możliwości artystycznego rozwoju jej twórców;
- popieranie i upowszechnianie twórczości w dziedzinie fotografii i sztuk wizualnych;
- współpracę międzynarodową z artystami, animatorami i odbiorcami kultury;
- udzielanie pomocy rodzinom i wychowawcom w rozwijaniu uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży;
- edukację muzyczną dzieci i młodzieży;
- propagowanie idei muzyki, jako uniwersalnego języka;
- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez uczestnictwo w kulturze osób nim zagrożonych
- wspieranie działalności Jazz Clubu „Pod Filarami” w Gorzowie Wlkp.


Po uzyskaniu rejestracji w KRS członkowie założyciele Stowarzyszenia „Jazz Celebrations” 7 marca na zebraniu dokonali wyboru zarządu.

W skałd zarządu weszli:

            Dorota Frątczak – prezes
           
Marek Demidowicz – wiceprezes                 
           
Jerzy Drygas – wiceprezes
           
Jerzy Szymankiewicz – skarbnik
           
Renata Ochwat – sekretarz

virtualnetia.com | tworzenie stron www | pozycjonowanie