Gorzów Jazz Celebrations Mała akademia Jazzu
Gorzów Jazz Celebrations Mała akademia Jazzu
07 12 2018
Jesienny Salon Literatury I Jazzu Na Pograniczu, 7.12.2018, godz. 18:00
JESIENNY SALON LITERATURY I JAZZU NA POGRANICZU
K O L C Z Y K  K A R I N  W O L F F
Jazz Club Pod Filarami w Gorzowie Wielkopolskim
7 grudnia 2018r., godz. 18.oo
wieczór poświęcony pamięci Karin Wolff poprowadzi Janusz Dreczka
Literatura i jazz, dwie formy artystycznej pasji w życiu niemieckiej tłumaczki polskiej literatury i Jej Ekscelencji Honorowej Ambasadorki Polskiej Kultury w Europie, to atmosfera i treść pierwszego wieczoru Jesiennego Salonu Literacko-Jazzowego na Pograniczu, który dedykujemy pamięci, Karin Wolff,  zmarłej 29 lipca 2018r., we Frankfurcie/O.

(...) Karin Wolff. Kilkadziesiąt tytułów przełożonych, przybliżonych niemieckim czytelnikom. Wyczucie języka polskiego graniczące z doskonałością. Ogromna wiedza na temat literatury polskiej, tak znacząca, że wobec niektórych osób, nazwisk i tytułów przez Nią przywoływanych słuchacz, nawet oczytany, staje bezradny. Upór i wytrwałość w promowaniu tego, co w naszej kulturze literackiej najlepsze, a nie najbardziej popularne. Los, który przedziwnie Ją do języka polskiego przyprowadził. Polskie przyjaźnie, z najznakomitszymi. Pomoc nam udzielana w stanie wojennym i potem.(...) 
                  Krzysztof Ansilewski z Myśliborza – lekarz, pisarz, meloman, bibliofil

Pierwszy wieczór, poświęcimy wspomnieniom:
Bogusława Diekańskiego, który opowie historię znalezionego kolczyka Karin Wolff.;
Edwarda Dębickiego, który wspomni o współpracy z Karin Wolff nad tłumaczeniem jego utworów poetyckich i „Ptaka umarłych”; przeczyta fragmenty swojej książki;
Manuela Dębickiego, który przeczyta jedną ze swoich dziecięcych bajek, przetłumaczonych na język niemiecki przez Karin Wolff;
Wieczorowi towarzyszy wystawa Leszka Bończuka: Publikacje książkowe dorobku translatorskiego Karin Wolff.

(...) Pani Karin Wolff jest jedną z najwybitniejszych, jeśli nie najwybitniejszym pośrednikiem między kulturami polską i niemiecką, który zamieszkuje w chwili obecnej Brandenburgię (...) Należy przy tym zaznaczyć, że przekłady Pani Wolff odznaczają się szczególnym mistrzostwem językowym. Pod jej piórem polskie teksty nie tylko nie tracą nic ze swych walorów, ale nabierają wręcz blasku w kontekście kanonów języka niemieckiego. W tym sensie Karin Wolff nie tylko kulturę przenosi, ale także wzbogaca. (...) Graniczy z cudem, że w tej sytuacji („uznanie moralne nie idzie z uznaniem materialnym” – przyp. dr KW  i  LB) nie poddaje się i dalej uparcie działa na rzecz zbliżenia polsko – niemieckiego (...).
                     dr Krzysztof Wojciechowski Dyrektor Collegium Polonicum
virtualnetia.com | projektowanie stron internetowych | pozycjonowanie stron