Gorzów Jazz Celebrations Mała akademia Jazzu
Gorzów Jazz Celebrations Mała akademia Jazzu
17 03 2018
Paweł Tański - Performanse tekstowe polskich piosenek rockowych, 17.03.2018, godz. 16.00
O książce Nowe sytuacje polskiego rocka. Teksty – głosy – interpretacje
,,Rola prekursorów nowych sytuacji polskiego rocka – tekstu i głosu – przypisana zostaje: Grzegorzowi Ciechowskiemu (Republika), Pawłowi Kukizowi (Aya RL), Lechowi Janerce (Klaus Mitffoch) i Tomaszowi Adamskiemu (Siekiera). Kolejne eseje i interpretacje pokazują ewolucję rockowego słowa, które w coraz bardziej precyzyjny sposób odzwierciedla egzystencję młodych ludzi, ich bunt przeciwko społeczno-politycznej rzeczywistości, wiarę w istnienie pozytywnych wartości, głównie miłości w jej rozmaitych formach i odcieniach. Bohaterami książki, oprócz wymienionych, są: Kora (Maanam), Andrzej Michorzewski (Kobranocka), Rafał Skonieczny (Hotel Kosmos), Jacek Bończyk i Zbigniew Krzywański, Bartosz Waglewski (Kim Nowak), Karol Wróblewski (Mr Gil), Jędrek Dąbrowski (Organizm), Grzegorz Kaźmierczak (Variété), Jarosław Marciszewski (Popsysze), Błażej Król i Tomasz Organek.”

O wykładzie mówi:
„Wybrane przeze mnie piosenki rockowe uważam za wartościowe ze względu na ujęcie językowe, zawsze zwracam uwagę na wypowiedź tekstów piosenek, na ukształtowanie językowe. Z jednej strony mamy teksty lapidarne, minimalistyczne, gdzie powtarza się słowa, sylabizuje, dzieli wyrazy na cząstki, korzysta z onomatopei, to gra, zabawa, eksperymentowanie z językiem, z drugiej zaś – opowieści zespołów, narracje, zdania,
w których chodzi o rozmaite formy artykulacji prób porządkowania ludzkiego doświadczenia. To antropologia literatury kontrkultury rocka, gdzie słowo jest działaniem, performansem, gdzie język w śpiewie działa, nie tylko opowiada, ale ma moc performatywną. Tak ujawnia się podmiot performatywny w utworach słowno-muzycznych – to już nie tylko „ja” liryczne, „podmiot liryczny”, ale właśnie – podmiot performatywny, który za pomocą głosu, śpiewu, ujawnia językowe performanse. Dlatego też wybrane przeze mnie piosenki są dla mnie ważne, ponieważ ukazują rozmaite formy artykulacji podmiotów performatywnych, ich opowieści,
w których świat jawi się jako teren nagłości, to znaczy –  tego, co rozrywa znany horyzont i co wyprowadza człowieka poza percepcyjną oczywistość. W ten sposób podmiot percepcyjny piosenek rockowych opowiada o niepowtarzalności procesu istnienia i wtargnięciu w bycie żywiołu jednostkowego oraz nieprzedstawialnego, mimo to próbuje wyrazić ową nieprzedstawialność – za pomocą głosu, języka w śpiewie”.

W trakcie spotkania wykorzystuje materiały audio i video.
virtualnetia.com | projektowanie stron internetowych | pozycjonowanie stron